ชาดาร์จีลิ่ง มาร์กาเร็ต โฮป เอฟทีจี เอฟโอพี คือ ชาดาร์จีลิ่งเกรดที่ดีที่สุด เป็นยอดใบอ่อนชั้นบนสุดของชาเต็มใบ จากไร่มาร์กาเร็ต โฮป (more…)
Read More...